Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Frimung 2019

Du inbjuds till Frimung 2019 som hålls på Postmuseum i Stockholm 9-10 november 2019.

Anmälan ska ske senast 15 september 2019.

Specialreglemente och anmälningsblankett kan laddas ner på länkarna nedan.

Specialreglemente

Anmälningsblankett

 

© SFU Stockholm 2015 | Kontakt: info@sfustockholm.se