Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Ställ ut på Miniexpo 2022

Ny frimärksutställning för minisamlingar.

På grund av pandemin är det ont om utställningar i år. För att ge Dig en möjlighet till att få en bedömning av Din utställningssamling anordnar vi en utställning utan besökare men där distriktets jurypersoner kommer att på vanligt sätt bedöma samlingarna. Under länken nedan hittar Du reglemente för utställningen som vi kallar Miniexpo 2022. Du kan även läsa reglementet längre ner på den här sidan.


Så sätt igång och montera och anmäl Dig på anmälnngsblanketten som finns i reglementet.

Reglemente och anmälningsblankett

Reglemente för utställningen Miniexpo 2022

  1. Ungdomsutställningen MINIEXPO 2022 arrangeras av Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet och syftar till att få fram nya utställare. Utställningen sker utan publik och samlingarna skall vara distriktet tillhanda senast den 20 maj 2022.  
  2. Utställningsledningen består av Stockholmsdistriktets styrelse.
  3. Utställningen är öppen för alla medlemmar i SFU i åldern 6-15 år. Åldern den 1 januari 2022 gäller. Utställare som tidigare deltagit i en nationell utställning äger ej rätt att delta.
  4. Anmälan om deltagande ska göras före den 1 april 2022 på speciell anmälningsblankett, se bifogad fil. Därefter kan anmälningar endast tas emot ifall det finns plats.
  5. De anmälda minisamlingarna ska bestå av 8 A4 sidor, (en förstasida, en plansida och 6 sidor med filatelistiskt material). Förstasida och plan kan slås samman till en sida. Alla tävlande får ett diplom. Medaljer utdelas till de bästa minisamlingarna. Uppmuntringspriser finns till juryns förfogande.
  6. En jury om minst två personer utses av utställningsledningen. Bedömningen görs på ett formulär som tillställs den tävlande efter utställningen. Idé/plan, kunskap om ämnet och montering/material bedöms. Tänk på att själva idén med samlingen kommer att ge möjligheter till extra poäng.
  7. Samlingen skall vara Stockholmsdistriktet tillhanda under adress: SFU, BOX 44031, 100 73 Stockholm, senast den 20 maj 2022.
  8. Utställningsledningen försäkrar samlingarna för 1000 kronor per styck, önskas högre belopp måste utställningsledningen informeras i god tid. Återsändandet görs med vanlig post snarast efter utställningen. Om utställare vill att samlingen skall rekommenderas görs detta efter anmodan och på utställarens bekostnad.

Med hälsningar Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet

 

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se