Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Råd och tips för utställare

 

Förord

Vi är långt ifrån ensamma om att samla frimärken. Det är många som gör det mer eller mindre aktivt. De flesta aktiva har någon gång under sin frimärkskarriär ställt ut sin samling på en utställning.

Runt om i landet arrangeras årligen olika typer av frimärksutställningar som du kan delta i. Det kan vara en enkel PR-utställning för klubben på ortens postkontor eller en stor nationell utställning. Din utställda samling bör vid båda dessa tillfällen monteras så att den verkligen visas på ett så bra sätt som möjligt. Det är med frimärkssamling som med simhopp, det finns regler, vilket gör att en jury kan bedöma och se vad som är bra och mindre bra.

Här nedan behandlar vi frågor som en utställare bör tänka på när han/hon ska delta i en frimärksutställning. Råden gäller i första hand för våra sanktionerade frimärksutställningar, men är delvis också tillämpliga för lokala utställningar. Det första rådet är dock det viktigaste: Var inte rädd för att börja ställa ut, du kommer inte att misslyckas och alla råd och tips som du får av juryn om din samling hjälper dig att förbättra och utveckla samlingen till nästa gång.

 

Olika typer av utställningar

En PR-utställning och/eller en så kallad fri utställning kan arrangeras av alla klubbar utan speciella tillstånd. Det kan vara Frimärkets Dag, en utställning på biblioteket eller på posten. Dessa typer syftar till PR för klubben och för frimärkssamlandet. Här kan du delta med allt, från ett monterat blad och uppåt. Dessa utställningar kan bedömas med hjälp av publik och/eller en internjury om man så vill.

En annan typ av utställningar är de regionala, nationella, nordiska och internationella utställningarna. De fordrar alla en så kallad sanktion från SFU/SFF. För dessa utställningar finns ett reglemente.

Ett nytt sätt att ställa ut har på senare år växt fram; så kallad open (öppen klass). I denna klass varieras frimärken och andra filatelistiska objekt med icke filatelistiska objekt.

 

Reglemente

Varje regional, nationell, nordisk och internationell utställning har ett reglemente. Av detta framgår alla detaljer som gäller för deltagande.

 

Var får man tag i reglementen?

Om du vet vilken utställning du vill delta i kontaktar du arrangören. Du kan annars skriva till SFUs utställningskommitté och be om uppgift om sanktionerade utställningar eller e-posta till Stockholms- distriktet.

 

 

Hur anmäler man sig?


Du skaffar reglementet för utställningen. Där står också när och vart anmälan ska sändas, och vilka klasser som finns. Det finns även en anmälningsblankett som du fyller i och sänder in.

 

 

Bedömningsklasser

I reglementet framgår vilka olika klasser som förekommer på en viss utställning. För ungdomsutställningar är det vanligen motiv (tematisk), land och hembygd (traditionell och posthistoria) som förekommer.

 

Antal monterade blad

I reglementet framgår max och min antal blad för att få delta i utställningar. Antalet beror på den ålder du har den 1 januari det år utställningen äger rum. Man bör se till att man har fulla ramar, det vill säga 16, 32, 48 eller 64 blad (en ram rymmer 16 A4 blad). Fulla ramar krävs för att samlingen ska kunna bedömas.

 

 

Ålder

Det finns normalt tre åldersgrupper som du kan tävla i:

Kollektivsamlingar (samlingar som är gjorda av fler personer, till exempel en klubb) bedöms i klass B.

 

Sanktion

Ansökan om att få arrangera en utställning sänds till SFU om det gäller en regional utställning och till SFF om det är frågan om en nationell utställning. Förbundet lämnar sedan sanktion efter rekommendation av utställningskommittén.

 

Jury

Alla sanktionerade utställningar har en jury. Den är utsedd av SFF/SFUs utställningskommitté och består av två eller fler godkända domare.

 

Bedömningsprotokoll

Varje samling bedöms och dokumenteras i ett protokoll. Bedömningen delas upp i olika avsnitt, bearbetning, kunskap, material och intryck/montering.

Olika poäng erhålls för respektive avsnitt beroende på vilken åldersgrupp den tävlande tillhör. Protokollen för en motivsamling och en landssamling skiljer sig åt till viss del.

Juryn ger även förbättringsförslag till din samling.

 

Poäng


Juryn bedömer din samling och delar ut poäng efter vad du åstadkommit. Poäng ges för bearbetning, kunskap, material och montering. Beroende på det antal poäng du får och på vilken typ av utställning det gäller, erhåller du olika utmärkelser.

 

Internationell

Nationell

Regional

Stor Vermeilmedalj

85

-

-

Vermeilmedalj

80

75

-

Stor silvermedalj

75

70

-

Silvermedalj

70

65

60

Silverbronsmedalj

65

60

50

Bronsmedalj

60

50

40

Diplom

45

40

30

 

Kostnad för utställare

Anmälnings- eller ramavgifter tas inte ut av ungdomsutställare. Dock uttas en avgift för utställare i Open (öppen klass). Där tillämpas samma avgift som gäller för vuxna utställare. Enda kostnaden är eventuellt porto för att skicka in samlingen till utställningen. Returporto betalas av arrangören.

 

Samlingsuppbyggnad

SFU ordnar olika kurser i samlingsuppbyggnad. De första kurserna ordnas lokalt av distrikt och ger den bas som alla frimärkssamlare bör ha. Dessa kurser ger bra underlag för all typ av montering, oavsett om man tänker delta i en utställning eller ej.

Nästa kurs är steg 3, samlingsuppbyggnad. Den arrangeras av SFU centralt och ger deltagarna kunskap om hur man bygger upp och monterar en samling. Man får även veta hur en jury arbetar och hur de bedömer exponaten.

SFUs utställningskommitté arrangerar också träningsläger. Dessa ger dig möjlighet att få råd och tips om din egen samling och vad som bör förbättras eller kompletteras.

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se