Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Årsmöte

Här kan du ladda ner årsmöteshandlingar för Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktes digitala årsmöte

 

Årsmöteshandlingar inför det digitala årsmötet

Korrespondensårsmöte

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020

Revisionsberättelse

Valberedning

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Bilaga 4

 

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se