Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Frimungen

Stockholmsdistriktets egen tidning Frimungen utkommer 4 ggr per år. Alla medlemmar i SFU-Stockholm erhåller automatiskt tidningen gratis.

Övriga kan beställa tidningen av SFU-Stockholm för 15 kr (Box 44 031, 100 73 Stockholm).

Itidningen finns reportage för alla åldrar om frimärken och om vad som händer i distriktet. Till exempel har man kunnat läsa om historien bakom världens första frimärke - one penny black.

Ansvarig utgivare för Frimungen är Bertil Eriksson.
Redaktionskommitté: Anders Fridén, Jarmo Nyblom, Marie Strålfors och Peter Lidbeck. 

Vill du skriva i tidningen är du välkommen att kontakta någon i redaktionskommitten.

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se