Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

 

Om distriktet

SFU-Stockholm är en del av Sveriges Frimärksungdom, SFU, som är en ideell organisation med ca 2000 medlemmar över hela landet.

Vi representerar de klubbar som finns i Stockholms, Uppsala, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands Gotlands, Södermanlands och Östergöylands län.

I SFU träffas ungdomar mellan 6 och 25 år som samlar frimärken för att lära sig mer om hobbyn, men också för att få vänner i hela världen. För frimärkssamlande är en global hobby!

På vår hemsida kan du läsa mer om oss och om hur man samlar.

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se