Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Frimung 2023

 

OBS! Utställningen Frimung 23 är inställd på grund av för få anmälningar.

 

Ungdomsutställningen FRIMUNG 2023 arrangeras av Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet i Bergshamraskolas lokaler den 11 november 2023. Utställningen består endast av minisamlingar och syftar till att få fram nya unga utställare.

Reglemente

  1. Ungdomsutställningen FRIMUNG 2023 arrangeras av Sveriges Frimärksungdom, Stockholmsdistriktet i Bergshamraskolas lokaler den 11 november 2023. Utställningen består endast av minisamlingar och syftar till att få fram nya unga utställare.
  2. Utställningsledningen består av Stockholmsdistriktets styrelse.
  3. Utställningen är öppen för alla medlemmar i SFU i åldern 6-15 år. Åldern den 1 januari 2023 gäller. Utställare som tidigare deltagit i en nationell utställning äger ej rätt att delta.
  4. Anmälan om deltagande ska göras före den 1 oktober 2023 på speciell anmälningsblankett, se bifogad fil. Därefter kan anmälningar endast tas emot ifall det finns plats. Anmälan före den 1 juni garanteras plats.
  5. De anmälda minisamlingarna ska bestå av 8 A4 sidor, (en förstasida, en plansida och 6 sidor med filatelistiskt material). Förstasida och plan kan slås samman till en sida. Alla tävlande får ett diplom. Medaljer utdelas till de bästa minisamlingarna. Uppmuntringspriser finns till juryns förfogande.
  6. En jury om minst två personer utses av utställningsledningen. Bedömningen görs på ett formulär som tillställs den tävlande efter utställningen. Idé/plan, kunskap om ämnet och montering/material bedöms. Tänk på att själva idén med samlingen kommer att ge möjligheter till extra poäng.
  7. Samlingen skall vara Stockholmsdistriktet tillhanda under adress:
    SFU, BOX 44031, 100 73 Stockholm, senast den 7 november 2023.
  8. Utställningsledningen försäkrar samlingarna för 1000 kronor per styck, önskas högre belopp måste utställningsledningen informeras i god tid. Återsändandet görs med vanlig post snarast efter utställningen. Om utställare vill att samlingen skall rekommenderas görs detta efter anmodan och på utställarens bekostnad.

Reglemente och anmälningsblankett kan laddas ner här

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se