Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Facit

 

Finn Fem Fel!!!

 

Vad är det för ett ord som döljer sig i mitten av korsordet?

        Julafton
        Ute
    Bulle
    Stol
      Korv
Bergu
v
 

     Jullov

 

Knepig och kulig vägning

Väg 6 kulor i vänster vågskål och 6 kulor i höger skål. (Vägning 1)
Den lätta kulan finns i den vågskål som åker upp.
Dela de 6 kulorna som innehåller den lätta kulan i två lika delar, tre kulor i vardera del.
Lägg tre kulor i en vågskål och tre i den andra. (Vägning 2)
Den skål som åker upp innehåller den lätta kulan.
Nu är det bara tre kulor kvar som kan vara den lätta.
Lägg en kula i vardera vågskål. (Vägning 3)
Väger det ojämt så är den lätta kulan i den skål som åker upp.
Annars är den lätta kulan den som blev över vid den sista vägningen.

Kan du nu lösa det genom att börja med att väga 4 kulor i vardera vågskål?

 

Knepig och svår kulig vägning

Första vägningen.
Lägg fyra kulor i vänster vågskål och fyra i höger vågskål.
Väger det jämnt? Alla de 8 kulorna i vågen är "riktiga". Den felaktiga kulan finns bland de 4 ovägda. Gå till Andra vägningen A.
Väger det ojämnt? Någon av de 8 kulorna i vågen är den felaktiga. Markera de 4 kulorna i den högre skålen med L (= Lättare?). Markera de 4 kulorna i den lägre skålen med T (= Tyngre?) Markera de 4 ovägda kulorna med R (= Riktig vikt). Gå till Andra vägningen B.

Andra vägningen A.
Du har nu 8 kulor som du vet är riktiga, och 4 misstänkta kulor.
Lägg 3 riktiga kulor i vänsterskålen och 3 misstänkta i högerskålen.
Väger det jämnt? Den felaktiga kulan är den enda som fortfarande är ovägd. Gå till Tredje vägningen P.
Väger det ojämnt? Den felaktiga kulan är någon av de 3 i högerskålen. Om skålen stiger, markera de tre kulorna med L. Om skålen sjunker, markera de 3 kulorna med T. Gå till Tredje vägningen Q.

Andra vägningen B.
Du har nu 4 kulor som du vet är är riktiga, och 8 misstänkta kulor.
Lägg 3 L-kulor och 1 T-kula i vänsterskålen. Lägg 1 L-kula och 3 R-kulor i högerskålen.
Väger det jämnt? Någon av de 3 T-kulor som inte ligger i vågen, är den felaktiga. Gå till Tredje vägningen Q.
Sjunker vänsterskålen? Det är T-kulan i vänsterskålen eller L-kulan i högerskålen, som är felaktig. Gå till Tredje vägningen R.
Sjunker högerskålen? Det är någon av de 3 L-kulorna i vänsterskålen, som är felaktig.Gå till Tredje vägningen Q.

Tredje vägningen P.
Du har nu 11 kulor som du vet är riktiga, och 1 som du vet är felaktig..
Lägg 1 riktig kula i vänsterskålen och den felaktiga i högerskålen.
Stiger högerskålen? Den felaktiga kulan är för lätt.
Sjunker högerskålen? Den felaktiga kulan är för tung.

Tredje vägningen Q.
Du har nu 9 kulor som du vet är riktiga, och 3 misstänkta kulor.
Lägg 1 av de 3 misstänkta kulorna i vänsterskålen och 1 i högerskålen.
Väger det jämnt? Kulorna i vågen är riktiga. Den sista misstänkta kulan är den felaktiga.
Väger det ojämnt? Om det är T-kulor du väger, så ligger den felaktiga kulan i den lägre skålen. Om det är L-kulor du väger, så ligger den felaktiga kulan i den högre skålen.
I båda fallen anger märkningen på den felaktiga kulan, om den är för lätt eller för tung.

Tredje vägningen R.
Du har nu 10 kulor som du vet är riktiga, och 2 misstänkta kulor.
Lägg 1 riktig kula i vänsterskålen och 1 misstänkt i högerskålen.
Väger det jämnt? Den misstänkta kula, som inte ligger i vågen, är den felaktiga.
Väger det ojämnt? Kulan i högerskålen är den felaktiga.
I båda fallen anger märkningen på den felaktiga kulan, om den är för lätt eller för tung.

 

Simbasäng

 

Mera klur med tal

1   11   21   1211   111221   312211   vad är nästa tal?!

ett = 1

en etta = 11

två ettor = 21

en tvåa en etta = 1211

en etta en tvåa två ettor = 111221

tre ettor två tvåor en etta = 312211

en trea en etta två tvåor två ettor = 13112221

Nästa tal är alltså 13112221

 

Korsa alla linjer

Det går ej att göra!! Problemet är olösbart!!

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se