Välkommen till Sveriges Frimärksungdom Stockholmdistriktet!

Knep & Knåp

Svårighetsgraderna går från Lätt  till  Sådär  till  Klurig  till  Mycket Klurig. Du hittar facit till alla uppgifterna här.

Finn Fem Fel!!! (Lätt)
Vad är det för ett ord som döljer sig i mitten av korsordet? (Lätt)


Knepig och kulig vägning (Sådär) 

Vi har 12 likadana kulor, så när som att en av dem har en annan vikt än de övriga.
Man vet inte vilken det är, bara att den är lättare än de övriga.
Kan man med endast en vanlig balansvåg som hjälpmedel ta reda på vilken av
kulorna som är den onormala med högst tre vägningar?

12 Kulor:
Knepig och svår kulig vägning (Mycket klurig)

Vi har 12 likadana kulor, så när som att en av dem har en annan vikt än de övriga.
Man vet inte vilken det är, bara att den är lättare eller tyngre än de övriga.
Kan man med endast en vanlig balansvåg som hjälpmedel ta reda på vilken av
kulorna som är den onormala med högst tre vägningar?

 Simbasäng (Sådär)

I en trädgård finns det en kvadratisk simbassäng, ett träd står vid varje hörn. Du vill fördubbla simbassängen men träden sitter i vägen, hur skall du göra om du inte får ta bort träden eller ändra på simbassängens kvadratiska form?
Rita gärna figuren på ett kladdpapper.

Räkna (Sådär)

Vilket tal får du om du lägger ihop alla talen från 1 till 10000?
Det finns ett tips om du klickar på facit "en gång".Mera klur med tal (Klurigt)

1   11   21   1211   111221   312211   vad är nästa tal?!
Korsa alla linjer (Mycket Klurigt)

Dra ett streck som korsar alla linjer, mellan de röda punkterna figuren, endast en gång. Den linje som du ritar får ej korsa sig själv. Rita gärna figuren på ett papper och låt dina föräldrar prova.
 

© SFU Stockholm 2022 | Kontakt: info@sfustockholm.se